Podsłuchy

Ceny urządzeń podsłuchowych w ostatnich latach bardzo istotnie spadły przez co stały się one powszechnie dostępne. Nic więc dziwnego, że urządzenia szpiegowskie w postaci prostych podsłuchów, kamer, lokalizatorów GPS itp. są coraz częściej wykorzystywane do inwigilacji nie tylko przez uprawnione do tego służby, ale także przez osoby fizyczne.

Podsłuchy takie jak: pluskwy, kamery szpiegujące, dyktafony, urządzenia szpiegowskie, lokalizatory GPS są jednymi z najefektywniejszych urządzeń służących do szpiegowania osób, firm i instytucji. Urządzenia podsłuchowe pozwalają wykradać poufne informacje w stosunkowo łatwy, bezproblemowy i niezauważalny sposób. Raz zainstalowany podsłuch, ukryta kamera, lokalizator GPS lub aplikacja przynoszą szpiegującym długotrwałe i wielokrotne korzyści.

Rodzaje podsłuchów

Pluskwy podsłuchowe
 • pluskwy analogowe
 • pluskwy cyfrowe
Kamery szpiegowskie
 • kamery z transmisją
 • kamery bez transmisji
Lokalizatory GPS
 • lokalizatory aktywne
 • lokalizatory pasywne
Aplikacje szpiegujące
 • oprogramowanie szpiegujące

Zastosowanie podsłuchów

Stosowanie urządzeń podsłuchowych służy przede wszystkim do prowadzenia wywiadu gospodarczego, ale aktualnie co raz bardziej narażona na działania inwigiliacyjne jest także sfera prywatna. Mamy tu bowiem najczęściej do czynienia ze zjawiskiem zbierania informacji kompromitujących daną osobę. Dotyczy to zarówno osób prywatnych, ale przede wszystkim osób publicznych jak również urzędników i polityków.

Cel stosowania podsłuchów zawsze jest taki sam: najpierw pozyskanie informacji dających przewagę nad przeciwnikiem lub konkurentem, a następnie wykorzystanie tak pozyskanej wiedzy dla osiągnięcia takich czy innych korzyści.

W dobie ery cyfryzacji największą wartość stanowią obecnie "informacje". Moga to być plany na przyszłość lub informacje o wykonanych już ruchach. Nic więc dziwnego, że wciąż toczy się prawdziwa wojna pomiędzy chcącymi te informacje zdobyć, a tymi którzy chcą te informacje zatrzymać dla siebie. Dzieje się tak dlatego, ponieważ poznanie sekretów przeciwnika pozwala uzyskać strategiczną przewagę nad nim: osobistą lub gospodarczą.

Kto i gdzie narażony jest na szpiegowanie?

Afery podsłuchowe stały się w niektórych kręgach niemal codziennością. Wydaje się więc, że tylko politycy, celebryci czy biznesmeni są podsłuchiwani. W rzeczywistości jednak najbardziej szpiegowani są: wszyscy decydenci (kierownicy, dyrektorzy, członkowie zarządu), oraz co może wydawać się czasem dziwne: osoby rozwodzące się lub mające zazdrosnych partnerów.

Dlaczego? Ponieważ jak już wspomnieliśmy wcześniej, to nie osoby najczęściej są celem, a informacje jakie można od nich uzyskać. Dlatego też należy zabezpieczać przed podsłuchiwaniem przede wszytkim takie strategiczne miejsca i działy jak: decyzyjne, finansowe, produkcyjne, handlowe, rozwojowe, marketingowe oraz informatyczne.

 • Politycy
 • Urzędnicy
 • Prezesi firm
 • Członkowie zarządu
 • Dyrektorzy
 • Kierownicy
 • Handlowcy
 • Celebryci
 • oraz rozwodzący się
Ryzyko

Jak zabezpieczyć się przed podsłuchami?

W dobie dzisiejszej zminiaturyzowanej technologii w zasadzie każde miejsce jest potencjalnie narażone na podsłuch. Nowoczesna i zminiaturyzowana technika pozwala bowiem na ukrycie urządzeń szpiegujących w niepozornych miejscach i przedmiotach. Urządzenia szpiegujące mogą zostać przyniesione przez klientów, współpracowników, personel a nawet bliskie nam osoby. Praktycznie więc przez każdą osobę, która odwiedza miejsca, w których przebywamy. Bezpieczeństwo w tej kwestii mogą nam zapewnić tylko i wyłącznie miejsca do tego specjalnie przeznaczone, a przede wszystkim chronione przed inwigilacją za pomocą specjalistycznej aparatury.